Αγγελική Θ.

Πολύ καλή επαγγελματίας! Μαζί της έχασα βάρος και ρύθμισα και το σάκχαρό μου.