Το παιδί μου δεν τρώει

Τι χαρακτηρίζει τελικά ένα κακόφαγο παιδί και γιατί αντιδρά έτσι απέναντι στο φαγητό?